Human Resources

De schakel

Binnen processen is de mens vaak de belangrijkste schakel. Helaas in vele gevallen ook de zwakste schakel! Averda biedt vanuit een integraal perspectief veel aandacht aan zowel de mens als het proces.

Hiervoor zijn er binnen Human Resources twee lijnen gekozen: overdracht en analyse.

Overdracht

Kennis maakt macht! Een bekend begrip, maar hoe kan men dat effectief toepassen. Averda maakt hiervoor gebruik van het T3 model waarin men diverse informatie als opleiding mogelijkheden, loopbaanontwikkeling, salaris, functies, taken en verantwoordelijkheden en meer kan plaatsen. Dit is zowel op individueel als groepniveau mogelijk.

Om een bepaald kwaliteitsniveau te behalen in bijvoorbeeld de diensten die u levert en/of bepaalde bedrijfsprocessen, is coaching en begeleiding van essentieel belang.

Om dit te realiseren kunt u uw medewerkers een opleiding laten volgen. Echter uw verwachting van het eindresultaat zal niet evenredig zijn met het resultaat welke uw medewerkers behalen. De kennis is er wel maar de uitvoering en toepassing van de kennis is een ander verhaal.

Averda kan deze kwaliteitsprojecten voor u coachen en begeleiden. Hiermee bespaart u tijd en zal het resultaat sneller en in uw verwachtingspatroon gaan passen.

Trainingen

Averda verzorgt diverse vormen van trainingen, workshops en seminars. Met als middelpunt de mens!

Voorbeelden zijn:

  • Conflicthantering;
  • Crisis management;
  • Crisis beheer;
  • Scenariotraining rampenbestrijding;
  • Communicatie;
  • Teambuilding;
  • en meer........

Analyse

Deze zijde van HR is vaak de andere zijde van de medaille. Om te komen tot een gedegen advies, coaching of begeleidingsprogramma wordt er eerst een analyse (profiel) gemaakt. Deze fase is van essentieel belang bij een succesvolle uitkomst.

Het profiel kan gebruikt worden voor een loopbaanontwikkeling en/of voor een traumaverwerking.

Er wordt door zowel de overheid, semi-overheid als het bedrijfsleven steeds meer gebruik gemaakt deze vorm van begeleiding. De projecten lopen uiteen van ziekteverzuim tot interne communicatie.