Risicomanagement

Risicomanagement

Risico's beheersen binnen de bedrijfsvoering vervult in toenemende mate een belangrijke en essentiële rol. Adviesbureaus en bedrijven maken gebruik van diverse methoden om de risico’s te beperken. Risicomanagement is het beheersen van kansen op en gevolgen van risico’s. Een risico is groter wanneer de kans van optreden en/of de gevolgen van optreden groter zijn.

Een organisatie heeft één of meerdere doelstellingen. Voor het realiseren hiervan zijn processen nodig. Die processen worden uitgevoerd door mensen en middelen. Er zijn energie, hulpmiddelen en informatie nodig. Er zijn dus allerlei stromen in een organisatie te onderscheiden. Organisaties lopen het risico dat deze processen niet goed lopen waardoor schade wordt geleden, Risicomanagement maakt de risico’s inzichtelijk en zorgt voor beheersmaatregelen om schade te voorkomen.

Voor de risicoanalyse maakt Averda gebruik van integrale concepten zoals het eigen ontwikkelde

T3 model, gebaseerd op een matrix.

 

t3_model_klein.jpg

Integraal

Elke vorm van aanpassing, wijziging en/of toevoeging zal binnen de organisatie een reactie veroorzaken. Kleine veranderingen kunnen grote gevolgrisico’s met zich meebrengen. Benaderd men een aandachtspunt vanuit één invalshoek, dan is er voldoende zekerheid dat er na implementatie een nieuw gelijksoortig project zal volgen!

Effectiviteit, functionaliteit en kosten reductie verkrijgt men alleen als risicomanagement binnen organisaties volledig integraal wordt benaderd. Dit is niet de eenvoudigste maar wel de meest succesvolle werkwijze om risico’s binnen organisaties te beheersen.

Het invoeren van risicomanagement binnen uw organisatie zal niet alleen een begrip worden, maar Averda zorgt dat het voor u een werkzame tool wordt!

luchtspr_zw.jpg

Fasering

De projectopbouw en realisatie wordt verwezenlijkt in vijf heldere stappen. Elke stap heeft een onderlinge samenhang om tot een succesformule te komen. Na elke stap wordt er een voortgangsrapport gepresenteerd.

Averda bespreekt de voortgang van het project op weg naar iedere volgende stap. De projectduur is afhankelijk van de intensiteit en doelstelling van de opdracht.

 

Interim management

Verandering in organisaties zijn afhankelijk van de mensen die deze moeten uitvoeren.  Het is mogelijk om naast het vaste management een interim manager te plaatsen. Hiermee zal de waan van de dag ongestoord doorgang kunnen vinden naast de begeleiding van het verandertraject.

Het begeleiden zit niet alleen in het aansturen van het project maar juist ook in het coachen en begeleiden van het management en het personeel op de werkvloer. De uiteindelijke doelstelling is dat het vaste management langzaam hun nieuwe (aangepaste) taken en verantwoordelijkheden toe gaan passen. Hiermee heeft de interim manager een klankbord functie en kan tevens het vaste management toetsen en beoordelen. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen via e-mail: info@averda.nl